Skogfinsk museum

 


skogfinsk museum, svullrya

åpen arkitektkonkurranse (2017)

utstillingslokaler/ verksteder mm.

areal: 2000m2Arkitekt: WIR Arkitekter AS

I SAMARBEID MED LKON/ TERJE LARSSEN

Skogfinsk museum

Svullrya i Grue kommune regnes som sentret for finnekulturen på Østlandet. Museumstomta ligger ved fylkesvei 201. En stor del av tomta er flat, og terrenget faller svakt mot elva Rotna. Det eldre, skogfinske bygningsmiljøet «Finnetunet» ligger syd for tomta, på motsatt side av fylkesveien og elva.

Den skogfinske bygningstradisjonen kjenne­tegnes av lukkede saltaksvolum i tre og laft og med røykovner som varmekilde. I skogfinsk kultur og håndverk er geometriske former (Kvad­ratet, pentagrammet, den rettvinklede trekant) rikt representert; formene finnes risset i tre og i neverens vev.

Museets funksjoner ute og inne er organisert over veven; ­ et kvadratisk grid, der de utadret­tede funksjoner (resepsjon/ butikk, kafé, verksted, kontorer) er lokalisert rundt et solfylt og frodig beplantet museumstun. Anlegget åpner seg mot sydvest og knytter an til atkomst og turvegnett fra Storbergsvegen. Museumsanlegget fremstår luk­ket mot omgivelsene og volumenes enkle former i én og to etasjer tegnes med markante gavler. Yttervegger og tak kles med svartbrent tre – med referanse til det skogfinske svedjebruk og røyk­ovnens svarte sot. Noen høyglansede sortmalte flater benyttes som kontrast til volumenes matte, brente overflate. Synlige innvendige trekonstruks­joner skaper ulike romlige kvaliteter.