New Page


 
 

 
Wir’ partnere Wikström og Raanæs har solid erfaring fra gjennomføring av storskala prosjekter ved
Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS. Wir viderefører høyt faglig nivå og leveransedyktighet!
 

om WIR


Wir Arkitekter AS, ST OLAVS PLASS 2, 0165 Oslo, org.nr. 919 298 200 MVA