Leirskallbakken, Oslo

 
 


tilbygg til tomannsbolig, oslo

tilbygg i 2 plan, under oppføringArkitekt: WIR Arkitekter AS

oppdragsgiver: privat

Tilbygg til tomassbolig

Boligen ligger i et område som består av vertikaldelte tomannsboliger. Tomannsboligene var opprinnelig likt utformet, men flere av boligene er siden 1950-tallet utvidet på ulikt vis.

Tilbygget er naturlig utvidelse av boligen, tilpasset behovene til en småbarnsfamilie. I plan 1 blir inngangspartiet romsligere med garderobe og bad. Det nye inngangspartiet etableres på et «mellomnivå» slik at nivåforskjellen mellom terreng og eksisterende bolig plan 1, tas dels utvendig og dels innvendig. Ytterdør med sidefelt og trappens repos er trukket inn i volumet. Plan 2 utvides med soverom og leke-/ gjesterom. Inntrukket luftebalkong plasseres over inntrukket del av inngangsparti.

Leke-/ gjesterommets fasade mot nordøst utformes som et karnapp.

Inntrekningene og karnapp med kvadratisk vindu er forsiktige moderniseringer av tiltaket som ellers er tilpasset tomannsboligen i volum, takform, detaljering, vindustyper, materialitet og farger.