web_utefoto.jpg

WIR ARKITEKTER AS

WIR Arkitekter AS er et nystartet arkitektkontor, som ledes av partnerne Jeannette Wikström og Lene Raanæs - begge sivilarkitekter MNAL. 
 
Kontorets partnere har lang erfaring og kompetanse innen arkitektfaget, fra planarbeid til oppfølging på byggeplass. Prosjekterfaringer spenner i omfang og skala fra store multifunksjonelle bygg på 60.000 m2, kontorbygg, hotell, plan- og reguleringsarbeid, mulighetsstudier ned til fritids- og eneboliger.

Kontoret har også kompetanse innen faget prosjekteringsledelse.