Nesodden kommune

Blomsterveien 23a-d

bolig/næring, Detaljregulering

 

Oppdragsgiver: Tangentoppen AS

Areal: 5300 m2 BRA

Arkitekt: WIR Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Bjørbekk og Lindheim AS

 «Bo grønt i et levende sentrum»

Målsettingen med planforslaget er å bidra positivt til sentrumsutviklingen på Tangen. Volumdisponeringen definerer nye offentlig og grønne byrom – både i tilknytning tilsentrumsgata Vestveien og kommunehuset Tangenten.

Uterommene knytter an til eksisterende grøntdrag og ivaretar utsyn fra naboeiendommene. For å aktivisere byrommene er næringslokalene i plan 1 planlagt med stor tetthet av innganger. De 52 leilighetene har varierte størrelser -  tilpasset en sammensatt beboergruppe.

 Geomatikk Survey har utført oppmåling vha drone for nøyaktige prosjekteringsdata, 3D-visualiseringer og masseberegning.