ansatte

 


Wir arkitekter har lang erfaring og kompetanse innen arkitektfaget med hovedvekt på boligutvikling. Ved Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS gjennomførte vi komplekse byggeprosjekter.

Wir arkitekter setter høye mål når det gjelder arkitektur og bærekraft, - vi strekker oss langt for å finne de gode løsningene!

Vi utvikler våre prosjekter med stort engasjement og fokus på identitetsskapende stedsutvikling. Felles mål og løsningsorientert samarbeide er en selvfølge og resulterer i vellykkede prosjekter.

Wir arkitekter utfører alle faser av arkitekturprosjektering; idéskisser og mulighetsstudier, reguleringsarbeid, søknadsarbeid og detaljprosjektering. Vi prosjekterer i 3D og benytter BIM. Kontoret har kompetanse innen faget Prosjekteringsledelse. Vi er samlokalisert med fagsterke bedrifter med spesialkompetanse innen digital ekspertise/ BIM, kulturminner/ bærekraft, planprosesser/ prosjektledelse - og grafisk design.
Wir arkitekter har sentral godkjenning SØK/ PRO tiltaksklasse 3 og bygningsfysikk tiltaksklasse 2. Vi benytter Arkitektbedriftenes kvalitetssystem MAKS.
 

Bistår Wir arkitekter ved behov:
Wir arkitekter samarbeider med anerkjente arkitekter/ arkitektkontorer og kan stille med ekspertteam tilpasset prosjekt!
Noen samarbeidspartnere:

Lkon AS
Kulturminnehjelp AS
Bybonden
Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS
Vill Energi
mmw arkitekter as/ Incertum AS
HBA Arkitekter AS
Byggtanken AB
Trude Raanæs Grafisk Design
Modellfabrikken as
Tømrer Brynte MåstadskaugReferanser oppgis på forespørsel.

 

Wir Arkitekter as, ST OLAVS PLASS 2, 0165 Oslo, org.nr. 919 298 200 MVA