ansatte

 

WIR Arkitekter ble etablert høsten 2017. Vi legger lista høyt når det gjelder arkitektur og bærekraft, - vi strekker oss langt for å finne de gode løsningene!

Vi har lang erfaring og kompetanse innen arkitektfaget med hovedvekt på boligutvikling. Ved Arkitektkontoret Kari Nissen Brodtkorb AS gjennomførte vi komplekse byggeprosjekter.

Vi utvikler våre prosjekter med stort engasjement og fokus på identitetsskapende stedsutvikling. Løsningsorientert samarbeide med byggherre og utførende er en selvfølge og resulterer i vellykkede prosjekter.

Wir arkitekter utfører alle faser av arkitekturprosjektering; idéskisser og mulighetsstudier, reguleringsarbeid, søknadsarbeide og detaljprosjektering. Vi prosjekterer i 3D og benytter BIM. Kontoret har kompetanse innen faget Prosjekteringsledelse.
Wir arkitekter har sentral godkjenning SØK/ PRO tiltaksklasse 3 og bygningsfysikk tiltaksklasse 2.
 

Bistår Wir Arkitekter ved behov:

 

noen av våre samarbeidspartnere:

Lkon as

mmw arkitekter as/ Incertum AS

HBA Arkitekter AS

Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter AS

Byggtanken AB

TRUDE RAANÆS GRAFISK DESIGN

Modellfabrikken as

Tømrer Brynte Måstadskaug