Anneks, Marker

 


anneks, marker

Gjenoppføring av uthus, vernet bygningsmiljø,

sefrak, under oppføring

Arkitekt: WIR Arkitekter AS

Oppdragsgiver:privat

tømrere: brynte måstadskaug og stian novak

Anneks i Marker

Eiendommen er vakkert beliggende ved søndre Torgrimsbutjern. I dag er eiendommen bebygd med en eldre Sefrak-registrert bygning og stall. De tilgrensende naboeiendommene består av tett skog.

Prosjektet omfatter gjenoppføring av et gammelt uthus (Sefrak-registrert) og skal benyttes av én familie til overnatting. Anneksets volum og plassering tilsvarer uthuset som stod på eiendommen. Takform, høyde, materialitet og atkomst videreføres også. Innenfor den rektangulære hovedformen er det en uteplass. Fasadene åpnes mot denne.

Den ytre formen kan lukkes helt med skyvefelt når bygningen ikke er i bruk. Luftevinduer har begrenset størrelse.

Eksisterende terreng opprettholdes/ tilbakeføres inntil grunnmur. Bygningen kles med mørkbeiset panel og takstein (gjenbruksstein).