Ankerhagen, Hamar

 
 


mix, ankerhagen, HAMAR KOMMUNE

åpen arkitektkonkurranse

OMRÅDEUTVIKLING, 200 boliger

med fellesfunksjoner.Arkitekt: WIR Arkitekter AS

I SAMARBEID MED LKON/ TERJE LARSSEN,

MEDARBEIDER: DAVID TOFTEN, STUD.ARK.

Mix Ankerhagen

«Ankerhagen» er et av Hamars flotteste utbyggingsområder. Sentralt beliggende i byen, omgitt av store eneboligområder, med Mjøsutsikt - tett på Ankerskogens stier, velpleide gressområder og sceniske vegetasjon. Her ønsker Hamar kommune en ny «bydel» med 200 boliger. Ankerhagen skal være et godt sted å bo for alle - hele livet. Forslaget knytter seg til det unike for Hamar og mixer urbane kvaliteter med et levende og grønt bomiljø. Stram bystruktur i skrånende terreng, skala og variert bygningsmiljø, grønne hagekorridorer, utsikt til Mjøsa, koblinger nord-syd og øst-vest: MIX!

Bynært, samtidig tett på natur, skog- og jordbrukskultur. MIX er planlagt som en “moderne hageby” der:

  • Ankerhagen er en offentlig park som forbinder eksisterende grønnstrukturer og fungerer som støybuffer for boligområdet.

  • Hageby med bystruktur, gir robusthet og fleksibilitet.

  • Varierte og fargesatte boligtyper ordnes rundt fire grønne gårdsrom med fellesløsninger og fleksible og kostnadseffektive boliger med forhager, gjennomlys og høy bokvalitet.

  • Bærekraft er en forutsetning i alle valg!